קמפיינים

₪200

נעל ובגד חדשים לילד נזקק

₪500

סל מצרכי יסוד

₪1500

סל מזון מושלם

₪2000

מענק חג

360 ש"ח

ערכת פירות וירקות

720 ש"ח

ערכת ביגוד חדש לילדים

1500 ש"ח

ערכת מזון מורחבת (בשר,יין וכו')

2000 ש"ח

מענק חג

₪360

תאמץ ילד וחיוכו ילווה אותך כל החיים

1000+

ילדים מחכים...

₪500

עבור שמחת פורים לילדים שבבית

₪250

עבור סעודת פורים בלבד

₪450

עלות ערכת מוצרי יסוד לבית הספר הכוללת - ילקוט, מכשירי כתיבה וספרי לימוד